Everyday Honey

Sort by:
Yemeni Sidr Do'Ani

Yemeni Sidr Do'Ani

Dhs. 170.05 AEDFrom Dhs. 127.54 AED
Yemeni Wild Flower

Yemeni Wild Flower

Dhs. 148.20 AEDFrom Dhs. 111.15 AED
Lemon Zest & Ginger Fusion

Lemon Zest & Ginger Fusion

Dhs. 175.75 AEDFrom Dhs. 131.81 AED
Saffron Fusion

Saffron Fusion

Dhs. 170.05 AEDFrom Dhs. 127.54 AED
Herbal Honey Fusion

Herbal Honey Fusion

Dhs. 208.05 AEDFrom Dhs. 156.04 AED
Himalayan Honey

Himalayan Honey

Dhs. 155.80 AEDFrom Dhs. 116.85 AED
Royal Manuka Honey 500G

Royal Manuka Honey 500G

Dhs. 403.75 AEDDhs. 302.81 AED
Madagascar Lychee

Madagascar Lychee

Dhs. 132.05 AEDFrom Dhs. 99.04 AED
Raw honey

Greek Sidr

Dhs. 132.05 AEDFrom Dhs. 99.04 AED